Тълкувателни насоки на Европейската комисия във връзка с регламентите относно правата на пътниците в ЕС в контекста на развиващата се ситуация с Covid-19

Тълкувателните насоки имат за цел да разяснят как се прилагат някои разпоредби от законодателството на ЕС относно правата на пътниците в контекста на епидемичния взрив от Covid-19, и по-специално:
-          -  Право на избор между възстановяване на разходи и премаршрутиране;
-         -   Ситуации, при които пътниците не могат да пътуват или желаят да отменят пътуване;
-          -  Информиране на пътниците;
-          -  Право на грижа;
-         -   Право на помощ;
-          -  Право на обезщетение.
Настоящите насоки не обхващат Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки.
Специфичните национални правила, приети в контекста на епидемичния взрив от Covid-19, които не са в обхвата на регламентите на ЕС относно правата на пътниците, не са включени в настоящите насоки.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Тълкувателни насоки 554.23 KB