Разпореждане № 115/05.05.2023 г. за обявяване на безопасно газене в акваторията на пристанище за обществен транспорт "Дубъл Ве Ко" - Русе.