Заповед за възобновяване на присъствените курсове за обучение на морски лица