Разрешение за провеждане на дистанционно обучение от учебните заведения след отмяната на извънредното положение