Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация (контактна информация)