Карантина на изпитната комисия в град София

Изпълнителна агенция "Морска администрация" обявява на заинтересованите лица, че поради карантина на изпитната комися в град София, считано от днес 02.11.2020 г., за срок от 2 (две) седмици се прекратява провеждането на изпити в град Софи. Изпитите планувани за 5 и 6 ноември се пренасочват за дата 3 и 4 декември 2020 г.

Файлови документи