Административни услуги за морски лица

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА МОРСКИ ЛИЦА

Издаване на моряшки паспорт

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

396

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1169

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

539

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

825

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа на море и потвърждения

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1861

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1721

Издаване на удостоверение за плавателен стаж

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1723

Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

626

Провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1933

Проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

541