Административни услуги за кораби и корабен регистър

Вписване в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

  1487

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1934

Отписване от регистъра на корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1035

Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1175

Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2386

Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2248

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

540

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

828