Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявява повторен търг с явно наддаване за продажбата на несамоходна безекипажна баржа