Предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
             
     На 29.12.2020г. Морската администрация на Р. Гърция публикува Циркуляр за предприетите мерки по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифициране на кораби, както следва:
1. Свидетелства на морски лица
Морската администрация на Р Гърция удължава с 6 (шест) месеца на общо основание срока на валидност на всички гръцки свидетелства за правоспособност и срочни свидетелства за професионална компетентност на морски лица, намиращи се на борда на кораби и чиито срок изтича до 31.03.2021г.
Удължава се също срока на валидност на свидетелства за потвърждения на чуждестранните свидетелства за правоспособност и срочни свидетелства за професионална компетентност на морски лица, при условия, посочени в Циркуляра.
2. Прегледи и освидетелстване на кораби.
Предоставя се възможност за удължаване на срока на валидност с 4 (четири) месеца на съответните корабни свидетелства, при условие, че физически не могат да бъдат извършени прегледи, одити и инспекции, а такива са извършени посредством техники за дистанционно инспектиране. В този случай извършващата дистанционно инспектиране на кораба призната организация трябва да представи на Морската администрация на Р.Гърция документални доказателства за обстоятелствата и същността на инспекцията.

С пълния текст на Циркуляра може да се запознаете по-долу.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Hellenic Maritime Administration Covid 19 FINAL_signed (3).pdf 223.02 KB