Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Подготовка по разширена програма за работа на кораби предмет на Кодекса IGF