Използване на РЛС и автоматизирана РЛ система за предпазване от сблъскване за осигуряване безопасност на корабоплаването - оперативно ниво (Use of Radar and ARPA to ensure safe navigation - operational level)