Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали от 1972 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Конвенция 110.5 KB