Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието

на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, обн. ДВ, бр.4 от 15 януари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Nar_sashtest_iziskvaniq_plav_sredstva_31102017.pdf 1.07 MB