От 01.05.2007г. влезе в сила допълнение на Разпореждане 68 на изпълнителния директор на ИА "МА", отнасящо се за сезонен превоз на хора