Товарооборот, преминал през морските пристанища на Република България за периода 2001-2007 г. по направление