Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
22 29.11.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” /ИАМА/ на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на местата в МПС“ и „Автокаско”; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за служителите на ИАМА, извършващи проверка на плавателните средства и осъществяващи контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за членове на екипажите на плавателните средства на ИАМА, включително и доброволни сътрудници, временно ангажирани да изпълняват дейности като екипаж на плавателните средства на ИАМА
Адрес в РОП:
24 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Надграждане на Единна информационна система(ЕЦИС) на Изпълнителна Агенциа "Морска Администрация"
Адрес в РОП:
21 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Извършване на техническа асистенция по проект „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки в общия българо-румънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (РИС)(МТИТС)
Адрес в РОП:
15 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на недвижимо имущество - публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „КАСКО”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС“; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на ИАМА и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Злополука” за членове на екипажи, временно ангажирани да изпълняват дейности на спасителни катери на ИАМА”
Адрес в РОП:
14 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Техническо обслужване на спасителните катери на Изпълнителна дирекция "Морска адмнистрация"
Адрес в РОП:
13 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Надграждане на Единната информационна система (ЕЦИС) на Изпълнителна агенция "Морска администрация
Адрес в РОП:
12 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | възложена Извънгаранционна поддръжка на Национална информационна система SafeSeaNet
Адрес в РОП:
11 03.09.2019 г. събиране на оферти с обява | отворена Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, администриране на Lotus Domino сървъри
Адрес в РОП: