Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
39 03.09.2019 г. договаряне без предварително обявление | отворена Доставка на дизелово моторно гориво за плавателни съдове - собственост на Изпълнителна агенция "Морска администрация
Адрес в РОП:
38 03.09.2019 г. открита процедура | прекратена Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация
Адрес в РОП:
36 03.09.2019 г. открита процедура | отворена Предоставяне на разположение на специализирани плавателни средства за извършване на услуги, свързани с участие по изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на опасност, възникнала при повреда, авария или друго морско произшествие (морско спасяване) с кораби и плавателни средства с бруто тонаж над 300 бт в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното море
Адрес в РОП: 00021-2018-0003
35 03.09.2019 г. открита процедура | възложена Извършване на предпроектно проучване и изготвяне на пакет документи за проект: „Разработване и внедряване на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в БМОРТС
Адрес в РОП: 00042-2018-0008
34 03.09.2019 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация"
Адрес в РОП:
33 03.09.2019 г. договаряне без предварително обявление | възложена „Осъществяване на дейности по ограничаване на разлив на нефтопродукти от корпуса на потъналия кораб „Mopang"“ в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Извършване на подводна операция по извличане на нефтопродукти";
Обособена позиция № 2 „Извършване на операция по обезопасяване на разлив, ограничаването му с поставяне на бонови заграждения, както и дейности по събиране на отпадъчните нефтопродукти от водната повърхност, транспортиране и третиране на събраното количество отпадъчни нефтопродукти до тяхното обезвреждане“

Адрес в РОП: 00021-2018-0002
31 03.09.2019 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“ по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“
Адрес в РОП:
32 03.09.2019 г. мини процедура по рамково споразумение | възложена Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина Обособена позиция 2 - Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“
Адрес в РОП:
30 03.09.2019 г. открита процедура | приключена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на интегрирана система за корабна инспекция - софтуерен пакет с електронна база и оборудване"(МТИТС)
Адрес в РОП:
29 03.09.2019 г. открита процедура | прекратена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на интегрирана система за корабна инспекция - софтуерен пакет с електронна база данни и оборудване"
Адрес в РОП: 00042-2018-0003