Схеми на разположение на мидени плантации и даляни по Българското Черноморско крайбрежие

Тези схеми са само за информация на мореплавателите. В никакъв случай да не се използват за навигация. ИА”Морска администрация” не носи отговорност за достоверността, изчерпателността и точността на разположението на показаните обекти.


Схеми на водни обекти (9 MB)