Безопасност на българските кораби - настоящата информация е в изпълнение на чл.372а от Кодекса на търговското корабоплаване и е актуална към 04.12.2013 г.