Публикувано е ново разпореждане на директора на ДМА ВарнаВ-З-83/10.05.2016 г.