Информация на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за предприетите от държавите-членки на ЕС мерки в областта на морския транспорт за ограничаване на разпространението и намаляване риска от инфекция с коронавирус COVID-19.