Административни услуги за кораби и корабен регистър

Вписване в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

  1487

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1934

Отписване от регистъра на корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1035

Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1175

Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2386

Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2248

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

540

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

828

Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1039

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1261

Съгласуване на карти за типов технологичен процес за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

408

Заверка на товарни планове

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

327