Информация, свързана със заповедите, издадени от Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-50/ 26.01.2021 на министъра на здравеопазването за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 29.01.2021 г. до 30.04.2021 г., изключва транспортния персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;
Членовете на екипажите на плавателни съдове са изключени от изискването за предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
Със Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за  удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.  и въведените с нея изменения, считано от 01.02.2021 г. отпада забраната за провеждане на обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия, като се запазва изискването те да се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.