Национален стандарт за провеждане на обучение в курс "Обща подготовка за капитани, офицери, изпълнителски и друг личен състав на кораби, предмет на Кодекса IGF