Проект DaHar - "Развитие на пристанищата по река Дунав"

През април 2012 г. ИА „Морска администрация” се включи в изпълнението на проект DaHar – „Развитие на пристанищата по река Дунав” по  Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”. Проектът е стартирал през април 2011 г. и ще приключи през март 2014 г. Партньорите са 23 от 6 държави – членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Румъния, Словакия и Унгария) и 2 държави извън ЕС – Сърбия и Хърватия.

Проектът DaHar успешно обединява усилията на институции, организации и фирми от региона на Средния и Долен Дунав за да се усъвършенстват транспортните отношения, да се повиши ефикасността на превозите по река Дунав и да се подобри социалната среда в дунавските градове.

Целите на този проект са близки до нашата национална политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.