Указание на Изпълнителния директор на ИАМА относно "Признаване на плавателен стаж,

започнат преди 30.10.2015 г. и провеждан на борда на търговски кораби от кандидати за придобиване на правоспособности „Вахтен помощник капитан на кораб над 500 БТ”, „Вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW” и „Корабен електромеханик“ притежаващи средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене”, съответно „Корабни машини и механизми” или „Електрообзавеждане на кораба“.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Указание 165.74 KB