Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък н...

Проект DANRiSS „Разработване на обща база данни и правна рамка за корабни проверки, извършвани в общия българорумънски участък на р. Дунав чрез интерфейс към националната речна информационна система (RIS)”