Важна информация за провеждане на изпити, издаване на свидетелства и посещения във фронт-офисите на ИА "Морска администрация" във връзка с COVID-19