Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, Обн. ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 813.37 KB