На вниманието на българските моряци

Информация за морски лица

Указание на изпълнителния директор на ИАМА относно доказване на плавателен стаж по чл.44, т.4, буква „г”

пред ИА „Морска администрация” за нуждите на придобиване на право за заемане на длъжност „Водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”

Указание на Изпълнителния директор на ИАМА относно "Признаване на плавателен стаж,

започнат преди 30.10.2015 г. и провеждан на борда на търговски кораби от кандидати за придобиване на правоспособности „Вахтен помощник капитан на кораб над 500 БТ”, „Вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW” и „Корабен електромеханик“ притежаващи средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене”, съответно „Корабни машини и механизми” или „Електрообзавеждане на кораба“.