COVID-19

Циркулярно писмо на Международната морска организация (ИМО) № 42-04 относно COVID-19

за предприемане на предпазни мерки с цел намаляване риска за моряците, пътниците и другите лица на борда на морските кораби, от заразяване с новия коронавирус (публикация от 20.03.2020 допълнена)

Възобновяване на прегледите на НМТБ "Цар Борис III

ИА "Морска администрация" уведомява всички заинтересувани, че съгласно Заповед № 40/07.05.2020г. на Директора на Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", гр. София, същата възобновява плановия прием на пациенти във всички звена на лечебното заведение, както и се подновяват прегледите за издаване на свидетелства за медицинска годност на морски лица. Съгласно заповедта всички лица се проверяват за повишена температура, дезинфекцират си ръцете и задължително носят маски. Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на  НМТБ "Цар Борис III.

Тълкувателни насоки на Европейската комисия във връзка с регламентите относно правата на пътниците в ЕС в контекста на развиващата се ситуация с Covid-19

Тълкувателните насоки имат за цел да разяснят как се прилагат някои разпоредби от законодателството на ЕС относно правата на пътниците в контекста на епидемичния взрив от Covid-19, и по-специално:
-          -  Право на избор между възстановяване на разходи и премаршрутиране;
-         -   Ситуации, при които пътниците не могат да пътуват или желаят да отменят пътуване;
-          -  Информиране на пътниците;
-          -  Право на грижа;
-         -   Право на помощ;
-          -  Право на обезщетение.