COVID-19

Циркулярно писмо на Международната морска организация (ИМО) относно препоръките на Световната здравна организация

за предприемане на предпазни мерки с цел намаляване риска за моряците, пътниците и другите лица на борда на морските кораби, от заразяване с новия коронавирус (2019-nCov)