Проект ADB - Мултимодална платформа „Адриатическо море – река Дунав – Черно море”

ИА „Морска администрация” е партньор по проект ADB (Мултимодална платформа „Адриатическо море – река Дунав – Черно море”) - http://www.adbmultiplatform.eu/adb/ , финансиран по програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013 г”. Проектът стартира през м. април 2012 г. и ще продължи до м.септември 2014 г. В него участват 41 партньора от 13 страни, като водещ партньор е автономна област Фриули Венеция Джулия, Италия.

 Целите на проекта са да се  развие мрежа от мултимодални терминали с общи стандарти за изпълнение и качество транспортните коридори в региона да са по-достъпни и да се използват повече; да се разработи железопътен коридор от Черно море до държавите без излаз на море; да се  насърчават  комбинираните превози железница – море /река); да се опазва околната среда, като се използва екологичен транспорт.