Завърши успешно проектът Сътрудничество (CoopP - Cooperation Project)