Новини

"Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването".

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед Заповед РД-01-890/03.11.2021г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-915/09.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15.11.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените от 21.10 противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021г. че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

На вниманието на морските лица

В момента е в сила заповед №  РД-01-597/16.07.2021г., в която отново са залегнали цитираните документи на ЕС. Съгласно т.I, 5.3. от Заповедта се допуска влизане на територията на страната без да е необходимо да представят документи за COVID-19 на членовете на екипажите на плавателни съдове. Изключението се прилага само спрямо морски лица, които заемат длъжност на кораб като членове на екипажа и при влизането си на територията на страната изпълняват служебните си задължения на борда на кораба, чрез което осигуряват непрекъснатост на превоза на стоки и товари.

Нови резолюции, приети на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда (МЕРС) на Международната морска организация (IMO)

С настоящото известие ИА „Морска администрация“ уведомява, че на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация, проведена в периода 16-20.11.2020 г. са приети следните нови резолюции:
•    Резолюция MEPC.324(75) „Промени в MARPOL Анекс VI – процедури за пробоотбор и проверка на съдържанието на сяра в корабните горива и EEDI“;
•    Резолюция MEPC.325(75) „Промени пр. Е-1 и приложение I на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 2004“.“