Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Новини
site_logo_bg.gif
На вниманието на българските корабопритежатели
ПОЛУЧЕНА НОТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗ ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ GRAS-RAPEX В Комисията за защита на потребителите, като контактна точка за България по информационната система за бърз обмен на...
site_logo_bg.gif
„Дирекция “Морска администрация – Варна" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности през месец декември 2014 г.”
18.12.2014
Списък на кандидатите и график за провеждане на изпити за правоспособности и права по НКМЛ 6 от 22 до 23 декември 2014 г.(96.19 KB) Списък на кандидатите и график за провеждане на изпити...
site_logo_bg.gif
Награда за ИА „Морска администрация”
13.12.2014
Дирекция „Морска администрация – Русе” получи „Сертификат за принос” като партньор на Русенския университет „Ангел Кънчев” в развитието и...
site_logo_bg.gif
Logo_eng.jpg
Дирекция "Морска администрация - Русе" обявява датите за провеждане на изпити през календарната 2014 год. за придобиване на правоспособности за плаване по Вътрешните водни пътища на Европа
12.12.2014
Списък на кандидатите и график за провеждане на изпити за правоспособности и права по НКМЛ 6 от 16 до 19 декември 2014 г. (128.09 KB) Списък на кандидатите и график за провеждане на изпити...
Още Новини
Представяне
Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА) е юриди- ческо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване  -  чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail:
bma@marad.bg
БУЛСТАТ:
121797867

Обслужващата банка: СИБАНК АД
BIC: BUIBBGSF

СОФИЯ
IBAN в лева: BG52-BUIB-9888-3119-8335-01
IBAN в евро: BG04-BUIB-9888-3419-8335-40

КЛОН ВАРНА
IBAN в лева: BG70-BUIB-7898-3119-8559-00
IBAN в евро: BG92-BUIB-7898-3419-8559-40

КЛОН БУРГАС
IBAN в лева: BG96-BUIB-7899-3119-8548-01
IBAN в евро: BG48-BUIB-7899-3419-8548-40

КЛОН РУСЕ
IBAN в лева: BG61-BUIB-7114-3119-8614-01
IBAN в евро: BG13-BUIB-7114-3419-8614-40

КЛОН ВРАЦА
IBAN в лева: BG11-BUIB-7890-3119-8623-01
IBAN в евро: BG60-BUIB-7890-3419-8623-40

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

 • организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
 • осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
 • упражнява контрол за:
  а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
  б) спазването на условията на труд и живот на моряците;
  в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
  г) спазване на изискванията за качество на корабните горива.
 • организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
 • упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
 • организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
 • издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
 • води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;

Харта на клиента (75 KB)

 

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасителен координационнен център

Контакти.

Списък на задържаните и банирани кораби

Списък на задържаните и банирани кораби в българските пристанища по реда на държавния пристанищен контрол

RSS feed