Внедряване на електронни услуги в Изпълнителна агенция „Морска администрация” в рамките на проект на Министерство на държавната ...

Внедряване на електронни услуги в Изпълнителна агенция „Морска администрация” в рамките на проект на Министерство на държавната администрация и административната реформа за развитие на Електронното правителство в Република България