От 01.08.2009 г. влезе в сила Разпореждане № 1 на директора на ДМА – Бургас, относно задължителните правила за морските пристанища на Република България

Новото Разпореждане № 1 е публикувано в категория „Нормативни актове", подкатегория „Задължителни правила"