На 25 септември 2009 г. в 10.30 ч. в заседателната зала на ИА „Морска администрация” в сградата на МТИТС ще се проведе Кръгла ма...

На 25 септември 2009 г. в 10.30 ч. в заседателната зала на ИА „Морска администрация” в сградата на МТИТС ще се проведе Кръгла маса на тема: „ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И КЪМ БЪЛГАРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ”. Поканени са представители на браншови организации и отговорните институции да дискутират проблемите, свързани с действията на българската морска общност за борбата с последствията от корабоплавателната дейност за опазване живота на планетата.