ИА „Морска администрация” организира Кръгла маса на тема „ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И КЪМ БЪЛГАРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ!”.