Текст на "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Ре...

Текст на "Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях", внесена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемане от Министерски съвет