Експертна мисия по одобрен проект на ИА „Морска администрация” от Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) на Европейската комисия (3-5 ноември 2009г.)