Публикувана е Директива 2008/106/ЕО на ЕП и ЕЦ относно минималното ниво на обучение на морските лица

Директивата е публикувана в категория „Нормативни актове", подкатегория „Право на ЕС"