Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища

на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, обн. ДВ бр. 99 от 15 Декември 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Nar_plavaneto_i_gran_rejim_27042012_0.pdf 504.7 KB