Информация от дирекция "Международно опретивно полицеско сътрудничество" към МВР с анализ на пиратските нападения и седмичен предупредителен доклад.Получен е седмичен предупредителен доклад и анализ на пиратските нападения от дирекция "Международно опретивно полицеско сътрудничество" към МВР. Докладът е базиран на информация получена в рамките на международния проект Cargo Net.


Доклад рег.№ А-714 / 15.01.2010 г. (120.85 KB)


Доклад рег.№ А-884 / 18.01.2010 г. (12.42 MB) 


Доклад рег.№ А-886 / 18.01.2010 г. (89.57 KB)


Доклад рег.№ А-1331 / 26.01.2010 г. (54.11 KB)


Доклад рег.№ А-1491 / 29.01.2010 г. (70.61 KB)


Доклад рег.№ А-1836 / 03.02.2010 г. (61.54 KB)


Доклад рег.№ А-2604 / 16.02.2010 г. (99.81 KB)


Доклад рег.№ А-3483 / 02.03.2010 г. (40.16 KB)


Доклад рег.№ А-3743 / 08.03.2010 г. (45.25 KB)


Доклад рег.№ А-4575 / 22.03.2010 г. (90.5 KB)


Доклад рег.№ А-7990 / 30.03.2010 г. (92.3 KB)


Доклад рег.№ А-5113 / 31.03.2010 г. (97.78 KB)


Доклад рег.№ А-5447 / 08.04.2010 г. (106.65 KB)


Доклад рег.№ А-6755 / 28.04.2010 г. (79.55 KB)


Доклад рег.№ А-8854 / 03.06.2010 г. (60.14 KB)


Доклад рег.№ А-9193 / 09.06.2010 г. (77.79 KB)


Доклад рег.№ А-9460 / 14.06.2010 г. (33.94 KB)


Доклад рег.№ А-9644 / 16.06.2010 г. (62.21 KB)


Доклад рег.№ А-10424 / 29.06.2010 г. (52.85 KB)