Цели на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за 2014 год.

Целите на Изпълнителна агенция „Морска администрация" са част от тези на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

   Таблица цели на ИАМА (726.5 KB)