Препоръка на Европейската комисията относно мерките за самозащита и предотвратяване на пиратските действия и въоръжените нападения срещу кораби


Получена е Препоръка на Европейската комисия от 11.03.2010 г. относно мерките за самозащита и предотвратяване на пиратските действия и въоръжените нападения срещу кораби.


Към нея са приложени следните Циркуляри на Международната морска организация:


MSC.1 Circ.1332


MSC.1 Circ.1334


MSC.1 Circ.1335