Инициирано е обществено обсъждане на инициативата на ЕС „Електронизация на мореплаването” (e-Maritime) с краен срок 27-ми юни 2010 г.

 
Целта на инициативата е стимулиране на прилагането на върхови информационни технологии в морския транспорт за повишаване на ефективността, безопасността и екологичността му, както и за подобряване на условията на живот на морските лица.


 Електронната връзка към съответния въпросник и по-подробната информация за тази европейска инициатива е:


http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=emaritime