Побликувани са формулите за решаване на задачи по товарене / разтоварване на кораб, които могат да се ползват на изпита по ІІ-ра функция"


В рубрика  "Актуално", подрубрика "Tестови въпроси за подготовка и изпит за придобиване на правоспособности за работа на море",  раздел "Корабоводители" са публикувани формулите за решаване на задачи по товарене / разтоварване на кораб, които могат да се ползват на изпита по ІІ-ра функция".